over het boek RUTH

Megillat RUTH
vertaling, illustraties en toelichting door Ruth
uitgever: Amphora books Ruth C 2011
ISBN/EAN: 978-90-6446-062-3
NUR-code: 701
64 pagina's prijs : €18.5


Tijden het wekenfeest, Sjawoe’ot, leest men in veel joodse gezinnen het bijbelboek Ruth – in het Hebreeuws Megillat Ruth.
Ruth Dagan heeft dit boek opnieuw vertaald en van illustraties voorzien, zich daarbij beroepend op eeuwenoude Talmudische interpretaties en commentaren.
In de inleiding vertelt Ruth Dagan over de invloed die de Megilla op haarzelf heeft uitgeoefend, eerst als kind en leerlinge in Jerusalem en later als moeder en kunstenares in Amstelveen.

Het ontroerende verhaal van de Moavitische Ruth, dat plaats vindt in de tijd van de Rechters, heeft namelijk na tweeduizendvijfhonderd jaar niets aan actualiteit ingeboet. Ook vandaag zijn er mensen die zich aan een nieuwe cultuur en religie willen of moeten aanpassen, hetgeen gepaard kan gaan met grote offers. Ook vandaag doen we er goed aan ons aftevragen wat wij voor onze medemens kunnen doen, voordat we ons afvragen wat onze medemens voor ons kan doen. Ook vandaag hebben we de plicht onze kinderen respect en liefde bijtebrengen voor mensen van een andere cultuur.
In vier korte hoofdstukken opent de profeet Samuel, aan wien dit verhaal wordt toegeschreven, ons de ogen. In zestien illustraties beladen met oude symboliek geeft de kunstenares blijk van haar liefde voor dit tijdeloze boek.