Beit-lechem in rep en roer 120 x120 cm linoleumdruk